W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy:

 • sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła- na podstawie uzyskanych informacji,
 • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • sporządzamy i przekazujemy do ZUS deklaracje rozliczeniowe,
 • prowadzimy imienne karty przychodów pracownika,
 • prowadzimy akta osobowe pracowników i dokumentację związaną ze stosunkiem pracy,
 • prowadzimy ewidencje urlopów pracowników,
 • prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
 • sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
 • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu pracowników,
 • przygotowujemy dowody wpłat lub przelewy wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników.

Nasi partnerzy

Nasi klienci