Dążymy do takiego ułożenia stosunków z Klientem i takiej organizacji pracy wewnątrz biura, że cena za świadczone usługi z jednej strony zadowala Klienta, z drugiej natomiast daje nam satysfakcję finansową.

W ramach umowy określamy kwotę za wykonane czynności związane z prowadzeniem ewidencji księgowych i sporządzaniem deklaracji podatkowych.
Kwota ta wynika przede wszystkim z następujących pozycji:

  • ilości dokumentów, które wymagają bezpośredniego zaewidencjonowania,
  • rodzaju dokumentów, np.: nabycia wewnątrzwspólnotowe, export, import, itp.
  • ilości zatrudnionych pracowników oraz formy zatrudnienia,
  • szczególnych wymagań Klienta w zakresie analiz i raportów,

Usługi płacowe wyceniane są niezależnie, stawka jednostkowa wynosi 40 zł netto za pracownika na umowę o pracę oraz 20 zł netto od umowy zlecenia i umowy o dzieło.    

Księgi przychodów i rozchodów, osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i prowadzących działalność w niewielkim zakresie prowadzimy już za 150,00 zł brutto miesięcznie.

Cena za pełną Księgowość zależy od wielkości firmy i złożoności zagadnień z jakimi mamy do czynienia. Cena za prowadzenie Ksiąg handlowych zawsze jest ustalana w porozumieniu z Klientem i rozpoczyna się od 500 zł netto.

Stowarzyszenia i Fundacje, które mają małą ilość dokumentów oraz bardzo małe spółki z o.o. mogą liczyć na rabaty cenowe.

Nasi partnerzy

Nasi klienci